1 2 3 4 5 6

Poremećaj čitanja i pisanja

  Pojam specifični poremećaji u čitanju obuhvata odstupanja   koja detetu stvaraju ozbiljne teškoće u ovladavanju čitanja   bez obzira na dovoljni stupanj intelektualnog i govornog   razvoja, normalan vid i sluh, te optimalne uvijete redovnog   podučavanja. Greške u čitanju su kod disleksičnog deteta   mnogobrojne i stalno prisutne.

  Pod “specifičnim poremećajima u pisanju” podrazumeva se   stabilna nesposobnost deteta da svlada veštinu pisanja   (prema pravopisnim pravilima određenog jezika), koja se

ispoljava u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim greškama. Teškoće, odnosno greške, nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su prisutne bez obzira na dovoljan stepen intelektualnog i govorng razvoja, normalno stanje osetila, sluha i vida te redovno školovanje.

Vidljivi simptomi disleksije i disgrafije:

 • teškoće pri čitanju – slovkanje, nepovezivanje reči,
 • teškoće pri pisanju – izostavljanje slova u pisanju, zamjena slova ili slogova,
 • neuredan rukopis,
 • teškoće u pronalaženju primerenog značenja reči,
 • teškoće u razumevanju teksta,
 • teškoće pri izražavanju misli u pisanom obliku,
 • poteškoće pri upotrebi zamenica i priloških oznaka,
 • zabune u orijentaciji “ levo-desno” ili “ gore-dole”,
 • neprecizno i pogrešno ponavljanje onog što čuje,
 • teškoće u matematici, vezane uz nizove brojeva ili redosled matematičkih operacija,
 • teškoće u orijentaciji “juče – danas – sutra” (šta je bilo juče, šta je danas, a šta će biti sutra), te pri orijentaciji na satu.

Osim samih teškoća u čitanju i pisanju , mogu se javiti  i popratne teškoće:

 • poremećaji pažnje,
 • poremećaji memorije,
 • poremećaji vizualno – prostorne percepcije,
 • poremećaji koordinacije i orijentacije,
 • teškoće u usmenom govoru,
 • nezrelost emocija.

SAVETI RODITELJIMA

 • Nemojte dete proglasiti lenjim ako izbegava čitanje i pisanje.
 • Nemojte zahtevati da čita “naglas”.
 • Nemojte ga upoređivati s drugom decom u razredu.
 • Nemojte stalno prigovarati da mu je rukopis neuredan.
 • Ohrabrite ga da sme raditi i polako ako mu je to lakše.
 • Otvoreno razgovarajte o stvarima koje mu ne idu za rukom.
 • Pohvalite ga za sve što učini dobro.
 • Sarađujte s detetovim učiteljima i objasnite im s kojim i kakvim se teškoćama dete susreće.
 • Nemojte razvijati osjećaj krivnje ni kod sebe niti kod samog deteta, jer se tako uništava detetovo samopouzdanje i smanjuje se mogućnost napretka.
 • Potičite ga u drugim aktivnostima u kojima je kreativan i maštovit.
 • Javite se logopedu radi tačnog dijagnostikovanja i potrebnog uključivanja deteta u tretman s vežbama čitanja i pisanja, gde će se dati naglasak na vezu slovo-glas.
 • Recite detetu da su i mnoge poznate osobe (npr. Tom Cruise, Hans Christiann Andersen, Leonardo da Vici, Albert Einstein, Steve McQueen i dr.) imali disleksiju.