1 2 3 4 5 6

O nama

Logoped u Valjevu

Logopedski centar studio za edukaciju FONEMA,
nalazi se u centru grada u Pantićeva 123.
Na čelu sa sručnjakom master logopedom Marinom Milovanović,nudi vam usluge:
Logopedskog testiranja i dijagnostike,
Logopedskih tretmana za decu i odrasle,
Logopedskog savetovališta.

Diolomirani defektolog master logoped Marina Milovanović, se uspešno bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem te terapijom osoba svih uzrasta (dece predškolske i školske dobi, te odraslih osoba) s verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim poremećajima.

Zvanje diplomirani defektolog-logoped Marina Milovanović je stekla   2010.god. na Univerzitetu u Beogradu.
Pripravinčki staž je završila u školskom dispanzeru "Doma zdravlja   Savski venac" u Beogradu.
2011. god. je stekla licencu za rad polaganjem državnog ispita u   ministarsvu zdravlja.
Postdiplomske studije je završila 2012. godine.
Diolomirani defektolog master logoped Marina Milovanović poseduje veliko

iskustvo koje je stekla u privatnoj praksi i nekoliko privatnih vrtića.

L.C.Fonema nude usluge:

* dijagnostika i logopedsko testiranje
* brze i efikasne tretmane govorno-jezičkih poremećaja kod dece i odraslih
* rana stimulacija govornog-jeyičkog eayvoja
* savtodavna pomoć roditeljima
* defektološka procena i tretman
* edukativno kreativne radionice
* psihološke radionice
* muzičke radionice
* defektološka procena i tretman
* psihološka procena i tretman
* usluge dečijeg fizioterapeuta

Sve informacije koje Vas zanimaju oko angažovanja logopeda možete dobiti putem brojeva telefona 062/707-915 ili nas kontaktirati putem kontakt forme koja se nalazi u delu Kontakti.

Misija

Naša misija je osigurati svim osobama s govorno-jezičnim poremećajima, kvalitetnu dijagnostiku, terapiju i profesionalnu pomoć na human i moderan način.

Vizija

Biti prvi u pružanju najkvalitetnijih usluga na inovativan i srdačan pristup.

Olakšati osobama i porodicama dece s govorno-jezičnim poteškoćama što brži i bolji pristup logopedskim uslugama bez „dugih lista čekanja“.

Upoznati i edukovati širu javnost o vrednosti i važnosti logopedije kao nauke i logopeda kao stručnjaka u svim društvenim sferama.

Tim L.C.Fonema čine:

Dipl.defektolog master Logoped Marina Milovanović
Dipl.def.logoped Ivana Šavija,
Dipl.defektolog oligofrenolog Kristina Nikolić
Magistar decije psihologije Danijela Obradović.
Vaš logoped Marina Milovanović