Novosti

Od sada možete porčciti radnu svesku NEVENA, za decu uzrasta 3-6 godina.
Sveska je namenjena za rad kolegama logopedima, pedagozima, vaspitačima, roditeljima u kućnim uslovima.
Sadrži vežbe za razvoj GRAFOMOTORIKE, LOGIČKOG MISLJENJA, PAŽNJE, KONCETRACIJE, VIZUELNE PERCEPCIJE, UPOZNAVANJE BROJEVA.
1. Radna sveska Nevena 2. Radna sveska Nevena 3. Radna sveska Nevena 4. Radna sveska Nevena 5. Radna sveska Nevena 6. Radna sveska Nevena 7. Radna sveska Nevena 8. Radna sveska Nevena 9. Radna sveska Nevena 10. Radna sveska Nevena 11. Radna sveska Nevena