1 2 3 4 5 6

Logopedija

  Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, otkrivanjem,   dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja humane   komunikacije pod kojom se podrazumevaju svi oni procesi i   funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s   percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i   oblicima neverbalne komunikacije (definicija Europskog   udruženja logopeda – CPLOL).

  Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti   ostvaraju na području prevencije, procene i intervencije u

slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja (definicija Svjetskog udruženja logopeda i fonijatara – IALP-a).

Logopedi rade na prevenciji, dijagnostici i rehabilitaciji sledećih govornih poremećaja:

 • poremećaja izgovora,
 • poremećaja tečnosti govora,
 • jezičnih poremećaja – usporeni jezični razvoj,
 • afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika – dysarthria, apraxia,
 • poremećaja pisanog jezika – disleksija, disgrafija,
 • poremećajima glasa, poboljšanju komunikacijskih veština i učinkovitosti – poboljšavanje glasovnih kvaliteta kod vokalnih profesionalaca,
 • kod osoba iz dvojezičnih sredina svih dobnih skupina.

Kada treba potražiti pomoć logopeda:

 • Sumnjate da se govor Vašeg deteta razvija sporije nego govor njegovih vršnjaka;
 • Do treće godine dete nije savladalo govor;
 • Dete ima rascep usne i/ili nepca;
 • Dete ima tri i po godine, a ne izgovara pravilno glasove (osim glasa R koji treba dobiti do 5 godina);
 • Mislite da Vaše dete muca;
 • U glasu Vašeg deteta prisutna je učestala i/ili konstantna promuklost ili dete često ostaje bez glasa;
 • Dete ima teškoća u učenju;
 • Dete ima teškoća u usvajanju čitanja i/ili pisanja;
 • Želite proveriti spremnost Vašeg deteta za školu ili ga želite bolje pripremiti za školu;
 • Trebate savet o govorno-jezičnom razvoju Vašeg deteta.