1 2 3 4 5 6

Dobrodošli na internet prezentaciju

Logoped u Valjevu

Logopedski centar studio za edukaciju FONEMA,
nalazi se u centru grada u Pantićeva 123.
Na čelu sa sručnjakom master logopedom Marinom Milovanović,nudi vam usluge:
Logopedskog testiranja i dijagnostike,
Logopedskih tretmana za decu i odrasle,
Logopedskog savetovališta.
Diolomirani defektolog master logoped Marina Milovanović, se uspešno bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem te terapijom osoba svih uzrasta (dece predškolske i školske dobi, te odraslih osoba) s verbalnim  i/ili neverbalnim komunikacijskim poremećajima.
Zvanje diplomirani defektolog-logoped Marina Milovanović je stekla 2010.god. na Univerzitetu u Beogradu.
Pripravinčki staž je završila u školskom dispanzeru "Doma zdravlja Savski venac" u Beogradu.
2011. god. je stekla licencu za rad polaganjem državnog ispita u ministarsvu zdravlja.
 
Postdiplomske studije je završila 2012. godine.
Diolomirani defektolog master logoped Marina Milovanović poseduje veliko iskustvo koje je stekla u privatnoj praksi i nekoliko privatnih vrtića.

Kada se treba obratiti logopedu

Ako vaše dete ima 2 godine, a još uvek nije progovorilo na nivou rečenice od dve reči.

- ukoliko ima 3 godina,a govor nije razumljiv,
- usled oštećenja pojedinih glasova,
- ako ima teškoće u čitanju i pisanju,
- za savet, ukoliko ste u nedoumici..

Sve informacije koje Vas zanimaju oko angažovanja logopeda možete dobiti putem brojeva telefona 062/707-915 ili nas kontaktirati putem kontakt forme koja se nalazi u delu Kontakti.Vaš logoped Marina Milovanović